SCG Cemet-Building Materials Co., Ltd.

แบตเตอรี่สำหรับเก็บพลังงานแสงอาทิตย์

การบรรยายให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับแบตเตอรี่และการใช้เครื่องมือในการตรวจเช็คคุณภาพ

โดย คุณภสภน ทรัพย์จิณดา

ผู้บริหารบริษัท ออโต้ แบตเตอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด

QCตรวจเช็คคุณภาพสินค้าก่อนการจัดส่ง

Pages: 1 2 3